Productie lijn uit 1963.

Ga met de muis over de foto en klik op het rode kader als dit verschijnt.
Met zeer veel dank aan Mevrouw van Soest-Oskam


map4 Aanvoer Rand felsmachine Koolstiftkap machine Teer dispenser Afsmelten teermassa Afkoel buffer


Onderstaande foto is het laatste deel van de machine, hier worden de kale batterijen in de plastic huls geperst. De machine bestaat uit een roterende trommel waarbij elke segment een batterij verwerkt. In deze trommel zitten 12 segmenten zodat bij een volledige draai 12 stuks werden verwerkt tot een complete batterij.

map5 Toevoer materiaal Inschuiven batterij in huls Segment geleider Afvoer complete batterijen

Aanvoer.
De aanvoer van de af te werken batterijen door de machine.
Rand felsmachine.

Het rondfelsen van de zinkbeker rand ter bescherming tegen het doordrukken van de bovenkant waarvan de mantel gemaakt is.
Koolstiftkap machine.

Het plaatsen en persen van het metalen poolkapje op de koolstift. De ronde machine bovenop is de trilhopper waar de kapjes zijn opgeslagen, de kapjes vallen door de vierkante geleider naar beneden, alwaar deze op een koolstift vallen en net voor het verlaten van dit deel op hun plaats worden geperst door het stalen buisje.
Teer dispenser.

Het aanbrengen van de gesmolten teermassa voor het afdichten van de zinkbeker. De afgemeten teermassa komt door de spuitmondjes naast de koolstift en verspreid zich hierdoor.
Afsmelten teermassa.

Het nasmelten van de teermassa voor het bereiken van een volledige afdichting van de zinkbeker.
Afkoel buffer.

Draaiende buffer voor het laten afkoelen van de de aangebrachte teermassa voordat de batterijen naar de trommelpers gaan. Dit gebeurd via de omhoog lopende transportband.
Toevoer materiaal.

Detail van de toevoerlijn, waarbij de plastic mantelhulzen en de batterijen tot een geheel te worden samengesteld.
Inschuiven batterij in huls.

Detail van een segment waarbij een batterij in de plastic mantelhuls wordt geschoven.
Segment geleider.

Detail van de geleider die de segmenten in en uit beweegt.
Afvoer complete batterijen.

Detail van de afvoerlijn van de complete batterijen.