map1 VNF Logo Telefoongids Laboratorium De voordeur Het kantoor De directiekamer De portiersloge Leveranciers ingang Goederen en personeel in & uitgang Elementen productie 1a Elementen productie 1b Elementen productie 1c Elementen productie 1d Elementen productie 1e Elementen productie 1f Centrale werkplaats Kwaliteitscontrole Elementen productie Plein Inpak afdeling Krattenmakerij Counter
Naar www.online-musea.nl
map2 Grote 1,5 Volt batterij Staaf batterij
Het merk 'De Witte Kat' en de beeltenis zijn trademarks en eigendom van Varta / Spectrum Brands.
(c) 2012 - 2016 op alle door mijzelf gemaakte foto's & scans, gebruik ervan is alleen na toestemming.

VNF Logo.

De 'Vereeniging Nederlandsch Fabrikaat' was opgericht in 1915 en bestond tot en met 1971. De doelstelling was het promoten van allerlei producten van Nederlandse origine. In de crisisjaren hanteerde men de slogan 'Koopt Nederlandsche Waar' om de eigen economie zoveel mogelijk te steunen.
Telefoongids.

De fabriek zoals deze was opgenomen in de diverse landelijke telefoongidsen door de jaren heen.

Vermelding in 1926.


Vermelding in 1928.


Vermelding in 1929.


Vermelding in 1936.


Vermelding in 1943.


Vermelding in 1950.
Laboratorium.


In het laboratorium werd de kwaliteit van de producten regelmatig getest. Ook werden hier diverse ontwikkelingen uitgeprobeerd om zodoende tot een steeds beter product te komen.
De balans op de foto rechts is afkomstig uit dat laboratorium (foto W. Emer)
De voordeur.

De voordeur voor het kantoor gedeelte en de voormalige bedrijfswoning.
Het kantoor.

Het kantoor gedeelte.

Hier voerde men de administratie, maar ook de verkoop en de inkoop van de diverse goederen.Eveneens was hier ook de telefooncentrale gesitueerd.
De directiekamer.

Het balkon.

Het balkon maakte deel uit van het kantoor van de directeur C. Herberhold. Voordat het het directiekantoor werd, zat hier de bedrijfswoning.
De portiersloge.

Dit is de portiersloge, de leveranciersingang was er direct naast gelegen.
Leveranciers ingang.

Deze deur werd gebruikt door de leveranciers bij het aanmelden van een levering.
Goederen en personeel in & uitgang.

Deze deur werd gebruikt zowel door het personeel alsmede voor het magazijn.
Elementen productie 1a.

Wikkelen van buidels voor de zogenaamde 'nat-droog' elementen.

Fotograaf verm. M.A.J. van Bommel.
Elementen productie 1b.

Lies Tjallinks achter een hulzenpers & etiketteermachine, met 2 onbekende medewerkers op de achtergrond.
Elementen productie 1c.

De dames Nel Goeland, Jannie van Bentum en mevrouw Jole (vlnr) achter een etiketteer machine. Mevrouw van Bentum zal in 1967 een huis kado krijgen voor haar 25 jarige dienstverband.
Elementen productie 1d.

Lies Tjallinks en Arie achter een hulzenpersmachine.
Elementen productie 1e.

Montage van de kapjes op de elementen.

Fotograaf verm. M.A.J. van Bommel
Elementen productie 1f.

Maken van de platte 4,5 Volt batterij in de z.g.n. 'elementen keet'.

Fotograaf verm. M.A.J. van Bommel
Centrale werkplaats.

Groepsfoto van werknemers voor omscholing in de centrale werkplaats.
Kwaliteitscontrole.

Kwaliteits controle van geproduceerde batterijen.

Fotograaf verm. M.A.J. van Bommel
Elementen productie.

Fabricage van grote 1,5 Volts batterijen. Links het vullen van het elektrolyt, rechts het reinigen van de zinken hulzen. Detail, in het midden van de tafel staan 2 flesjes melk welke verplicht gedronken moesten worden.
In het midden mevrouw Jannie van Bentum.

(Foto door M.A.J. van Bommel)
Plein.

Groepsfoto van personeel bij een uitzending van het mobiele Reclame Omroep Station (A. Hagemans) ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan (1951).
Inpak afdeling.

Inpak afdeling rond 1955
Krattenmakerij.

Fabricage van kratten voor transport e.d. in 1941
Grote 1,5 Volt batterij.

Dit type batterij werd veel gebruikt in deurbel installaties en in de 'Witte Kat' draaglamp.
Staaf batterij.

Dit type batterij was in gebruik voor legio toepassingen, met name in staaflantaarns.